Jakiej szkoły potrzebujemy dziś, aby sprostać wyzwaniom jutra?

Jakiej szkoły potrzebujemy dziś, aby sprostać wyzwaniom jutra?

Takim pytaniem rozpoczyna swój artykuł Katarzyna Trojańska, zachęcając w swoim tekście do prowadzenia STEAM-owych lekcji. Jak podkreśla autorka, zadanie nie jest łatwe, ponieważ polski system edukacji przedmiotowej znacznie utrudnia realizację tego modelu nauczania. Nie jest jednak niemożliwe. To wręcz konieczność pokazania uczniom, że świat jest złożony, że muzyka nie istnieje bez matematyki, a przyroda bez chemii. Dzięki temu będą mogli dostrzegać i rozwiązywać problemy istniejące w realnym świecie.


Meritum