Mała Ojczyzna kartograficzna

Mała Ojczyzna kartograficzna

Silniejsze niż dotychczas akcentowanie treści dotyczących najbliższego otoczenia - Małe Ojczyzny - to jedna z najistotniejszych zmian w nowej podstawie przyrody i geografii. Nowością jest również analiza i ocena krajobrazu. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule dr Jolanty Koryckiej-Skorupy i Tomasza Nowackiego.


Meritum