Nieznane oblicze zwyczajnego iPada

Nieznane oblicze zwyczajnego iPada
Programowanie jest dzisiaj postrzegane jako jedno z kluczowych, bardzo przydatnych w XXI w. umiejętności, która powinna być kształtowana od najmłodszych lat. Warto przy tym wykorzystać zwykły iPad, dzięki któremu można nawet zaprogramować własnego robota. Dziś polecamy artykuł Janusza Wierzbickiego.


Meritum