Programowanie i artyści - dwa odmienne światy?

Programowanie i artyści - dwa odmienne światy?

Zapraszamy do lektury artykułu Agnieszki Borowieckiej z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.


Meritum