Szefie, jeszcze tylko jedna gra i wracam do zajęć...

Szefie, jeszcze tylko jedna gra i wracam do zajęć...

Jak czytamy w artykule "Game for purpose" Jagody Siekańskiej gry mogą być również stosowane jako strategia skuteczniejszego angażowania, a także przygotowywania siły roboczej - dostarczają one bogatych, realistycznych, immersyjnych środowisk uczenia, dzięki którym gracze mogą budować wiedzę, umiejętności i kompetencje bezpośrednio dostosowane do wyników pracy, gdyż gry symulacyjne wciągają uczestników w sztuczne ćwiczenia decyzyjne.


Meritum