Słowo roku 2015

Słowa klucze. To w nich, jak w soczewce, skupiają się nasze emocje, nastroje społeczne. Bardzo często są nacechowane negatywnie. Język może nie tylko opisywać rzeczywistość, ale wręcz ją tworzyć. A to już negatywne zjawisko na granicy manipulacji. Dlatego tak ważna jest  refleksja nad świadomym użyciem języka postrzeganego zarówno jako narzędzie komunikacji, jak i narzędzie interpretacji.

 


Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają do udziału w plebiscycie na najważniejsze słowo roku 2015. Słowo roku nie musi być słowem najczęstszym ani takim, które pojawiło się dopiero w tym roku.Chodzi o słowo i pojęcie (wydarzenie, przedmiot czy myśl), które skłonni jesteśmy traktować jako najważniejsze. Swoje propozycje można zgłaszać na stronie internetowej www.slowanaczasie.uw.edu.pl, a ostateczną decyzję podejmie kapituła, w której skład wejdą, m.in.:  prof. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Andrzej Markowski, prof. dr hab. Jan Miodek. Ogłoszenie wyników odbędzie się pod koniec stycznia 2016 roku.

 

Szczegółowe informacje

Ulotka

Meritum