Liczek, Sprzedawca i Sobieradek, czyli sprawności i tytuły w służbie matematyki

Polecamy artykuł Czy ocenianie w systemie zdobywania sprawności może być zastosowane w nauczaniu matematyki? prof. dra hab.Wacława Zawadowskiego, który przekonuje, że ocenianie przez zdobywanie sprawności matematycznych może przynieść bardzo ciekawe efekty...


Meritum