TIK w służbie dydaktyki

TIK w służbie dydaktyki
Wątkiem stosunkowo często pojawiającym się w dyskusjach o edukacji wspomaganej technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) jest pierwszeństwo dydaktyki wobec używanych w jej toku narzędzi cyfrowych - pisze w swoim artykule "Najpierw dydaktyka. Przykłady zastosowania TIK w kształceniu uniwersyteckim a model SAMR (ZRMP)" dr hab. prof. UP Anna Turula


Meritum