Z cesarskiego dworu do polskiej szkoły

Jak myślicie, dlaczego obecność gier w procesie dydaktycznym, a w szczególności w szkole lub na uczelni, nadal budzi raczej zdumienie, niż zrozumienie?  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w artykule dr Michała Mijala. Zapraszamy!

 


Meritum