Jak uczyć czytania, pisania i matematyki według zasad glottodydaktyki

W dniu 30.09.2016 w radomskim wydziale MSCDN odbyła się konferencja „Jak uczyć czytania, pisania i matematyki według zasad glottodydaktyki”. Cieszyła się ona bardzo dużym powodzeniem, wzięło w niej udział prawie 150 osób, głównie pracujących w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej ,choć wśród uczestników nie zabrakło również polonistów, matematyków, logopedów i wychowawców świetlic.

Więcej...


Meritum