Wizyta studyjna ekspertów z Ukrainy w Polsce

11 ukraińskich ekspertów oświatowych odwiedziło Polskę w dniach 9-13 października w ramach wizyty studyjnej. Przyjazd grupy to realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wsparcie reform systemu oświaty na Ukrainie cz. 2”. Uczestnicy poznali polski system doskonalenia nauczycieli, zapoznali się z formami pracy placówek doskonalenia nauczycieli, w tym procesowym wspomaganiem rozwoju szkoły oraz sieciami współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Więcej...


Meritum