Zaczęło się w Radomiu. Czerwiec’ 76. Pokaz filmu „Gry uliczne”

W jaki sposób opowiadać o historii najnowszej młodym ludziom? Jak kształtować patriotyzm lokalny i upamiętniać ważne daty w historii regionu? Jak rozwijać świadomość przyszłych odbiorców kultury? Na te pytanie starały się znaleźć wspólną odpowiedź Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia organizując, we współpracy, wydarzenie edukacyjno-kulturalne związane z obchodami 40. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego.

Więcej...


Meritum