"Bocian", czyli jak znaleźc własną drogę

"Bocian", czyli jak znaleźć dalszą drogę...

Nauczycielskie spotkanie – okazja do wspomnień, ale też refleksja dotycząca początku drogi zawodowej. Które kompetencje były i są najważniejsze; jakie atuty ma dzisiejszy nauczyciel na starcie? W rozmowie Katarzyny Szymańskiej i Anny Krusiewicz czytelnik znajdzie obraz pracy nauczyciela przez pryzmat ich zawodowych doświadczeń. Opowiedzą, jak autentyczność i dystans do siebie nie pozwalają popaść w rutynę.


Meritum