Tutoring w pracy nauczyciela...

Tutoring w pracy nauczyciela...

Autorka artykułu "Tutoring w pracy nauczyciela...", Dorota Cichecka, przekonuje, że schemat wspólnych działań stażysty i jego tutora-opiekuna daje szansę na budowanie warsztatu pracy, na stawanie się nauczycielem, ciągle lepszym, ciągle uczącym się – w poczuciu spokoju, czasu na własny rozwój, we własnym tempie.


Meritum