Uczeń uzdolniony informatycznie - jak wspierać?

Uczeń uzdolniony informatycznie - jak wspierać?

Uczeń zdolny z pomocą technologii wielu rzeczy sam się nauczy, ale kierunek i drogę powinien wskazać nauczyciel - nie musi koniecznie sam być mistrzem programowania czy korzystania z technologii. Tak twierdzi Małgorzata Rostkowska z OEIiZK, autorka kolejnego artykułu poświęconego wspieraniu ucznia uzdolnionego informatycznie. Polecamy!


Meritum