Skuteczna walka z klasowym wrogiem. Po I ZLOCIE nuda na lekcjach matematyki juz nam nie grozi

Zamiast rysowania na tablicy - projektowanie w komputerze, zamiast monotonnego mnożenia i dzielenia - klocki Lego, a w miejsce tradycyjnej nauki dodawania i odejmowania - tworzenie własnych animacji. Tak może wyglądać codzienna lekcja matematyki w każdej szkole. Podczas pierwszego Płockiego Zlotu Pasjonatów Matematyki uczestnicy dowiedzieli się, jak za pomocą nowoczesnych technologii i gier rozbudzić entuzjazm do nauki...

Wiecej...


Meritum