Nauczycielu, czy wiesz, czym jest cyberbaiting?

Nauczycielu, czy wiesz, czym jest cyberbaiting?

To jedna z wielu form cyberprzemocy. Jej cechą charakterystyczną jest to, że skierowana jest przeciwko nauczycielom. Sprawcami, jak łatwo można się domyślić, są przede wszystkim uczniowie oraz rodzice uczniów. Więcej na ten temat w artykule Piotra Deputowskiego.


Meritum