MARKPIW - zapraszamy do projektu!

MARKPIW - zapraszamy do projektu!

Drodzy Czytelnicy, przed Wami numer szczególny...W założeniach miał być poświęcony promocji projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania (MARKPIW), ale już na etapie zapraszania Autorów do współpracy okazało się, że promocja projektu jest tylko pretekstem do holistycznego spojrzenia na rozwój szkół i placówek oraz osób zajmujących się doradztwem i wspomaganiem.


Meritum