Animacja poklatkowa wzmacnia terść przekazu

Animacja poklatkowa wzmacnia terść przekazu

Według Marshalla McLuhana, amerykańskiego antropologa, medium, które wybieramy, aby przekazać innym jakąś treść, jest przedłużeniem nas samych. Przekładając tę tezę do edukacji, możemy zastanowić się jaka forma przekazu wzmocni treść? Może odpowiedzią jest animacja poklatkowa? W artykule Marty Kaweckiej-Smolińskiej znajdziecie szereg informacji o możliwościach analizy, syntezy i kreacji jaką daje animacja poklatkowa.


Meritum